MONTAŽNE KUĆE

Najčešća pitanja

Što su to montažne kuće? Kolika je trajnost montažne kuće? Što je niskoenergetska, a što pasivna kuća? Sve odgovore pronađite niže.

1Što su to montažne kuće sa čeličnom nosivom konstrukcijom LGS-SISTEM?

Skeletna gradnja čeličnom nosivom konstrukcijom LGS-SISTEM predstavlja novi način gradnje objekata, prije svega montažnih kuća/objekta. Riječ je o sistemu građenja pomoću najnovije tehnologije proizvodnje hladnovaljanih čeličnih profila. Zahvaljujući najmodernijim softverima pomoću kojih se optimizira izrada potrebne čelične nosive konstrukcije LGS-SISTEM , moguće je proizvesti profile za vrlo zahtjevne građevine. Profili se izrađuju s potrebnim otvorima za montažu, kao i servisnim otvorima za električne, vodovodne i ostale instalacije.

Laka i jednostavna montaža čelične nosive konstrukcije LGS-SISTEM štedi vrijeme i cijenu gradnje montažnog objekta.

2Kolika je trajnost montažne kuće sa čeličnom konstrukcijom LGS-SISTEM?

Rok trajnosti montažnih kuća/objekta je 150 godina uz pravilno održavanje.

3Zašto se odlučiti za gradnju montažne kuće sa čeličnom nosivom konstrukcijom LGS-SISTEM?

Montažne kuće sa čeličnom nosivom konstrukcijom LGS-SISTEM izrađuju se od prirodnih materijala te pružaju najviše standarde životnom prostoru i vrijednost vaše investicije.

Cijena ovakvog načina gradnje niža je od klasičnog načina (cigla, drvo, beton, željezna armatura) i kvalitetnija po pitanju izolacije i stabilnosti građevine.

Montažne kuće sa čeličnom nosivom konstrukcijom LGS-SISTEM imaju energetsku učinkovitost te štede energiju i novac. Čelik je inertan i nema emitiranja plinova, para i ne dovodi do razvoja gljivica, kao što to uzrokuju neki materijali.

Dimenzionalno je stabilan, jer nema širenja i stezanja koja su uvjetovana pojavom vlage. Proizvodnja i montaža LGS-SISTEMA generira minimum otpada koji je 100% reciklirajući. Cijena je fiksna i definirana ugovorom te nema dodatnih troškova i radova. Izuzetni kratki rokovi trajanja izgradnje.

4Održavanje kuće sa čeličnom nosivom konstrukcijom - LGS-SISTEM?

Održavanje montažne kuće/objekta sa čelilčnom nosivom konstrukcijom LGS- SISTEM ne razlikuje se od održavavanja kuće izgrađene od betona ili cigle.

5Otpornost montažne kuće sa čeličnom konstrukcijom - LGS-SISTEM na potres i požar?

Čelik je nezapaljiv materijal i ne dovodi do zapaljenja konstrukcije.

6Opasnost od nametnika u montažnoj kući sa čeličnom konstrukcijom?

Čelična nosiva konstrukcija LGS-SISTEM ne privlači nametnike i u potpunosti je isključena.

7Što je niskoenergetska, a što pasivna kuća?

Kod niskoenergetskih objekata potrošnja energije za zagrijavanje prostora kreće se od 15 - 50 kWh/m2. Ovakav način gradnje kuća predstavlja budućnost u gradnji objekata. Naše konstrukcije uz završnu fasadu od samo 120 mm stiropora, osiguravaju koeficijent prolaznosti topline od 0,14 W/m2K.

Ukoliko se poveća debljina izolacije dobivaju se koeficijenti ispod 0,1 W/m2K, a to znači pasivna gradnja objekata sukladno zelenoj ekonomiji. Naše konstrukcije uz završnu fasadu od samo 120 mm stiropora, osiguravaju koeficijent prolaznosti topline od 0,14 W/m2K.Ukoliko se poveća debljina izolacije dobivaju se koeficijenti ispod 0,1 W/m2K, a to znači pasivna gradnja objekata sukladno zelenoj ekonomiji.